Rakel (Swedish)

Swedish Public Safety - Rakel

This page is mainly for the users of the Rakel network. A country wide Tetra network in Sweden. Built for the public safety environment but also used by others that might be involved in a crises situation.
The following text is in Swedish, please ask if you have any questions or need a translation. There is also a similar page in English here.
Scrolla ner eller klicka på länkarna för att komma vidare.
Innehållet på sidan finns även att ladda ner som en PDF, via denna länk.
Mimer SoftRadio logo

Det svenska "blåljusnätet" - Rakel

Den här sidan vänder sig till er som använder Rakelnätet, eller funderar på att börja göra det.

Mimer SoftRadio hjälper er att bygga en liten eller medelstor ledningscentral utan dyra förbindelser till Rakelinfrastrukturen och utan att er personal behöver lära sig mer än att använda en vanlig mobilradio i systemet.

Mimer SoftRadio använder fast monterade Rakelmobiler som fjärrstyrs från en PC-operatörsplats eller delas av många PC-operatörsplatser. På operatörens dator finns ett användarvänligt gränssnitt med enkla tydliga knappar för sändning och lyssning. Förutom det, dyker även en virtuell bild upp av den anslutna radion. Är man familjär med radions kontrollhuvud så hanterar man enkelt det virtuella kontrollhuvudet på samma vis.

Förutom Rakelmobiler kan även andra radiotyper anslutas i systemet liksom telefoner, intercom mm. Det gör att en operatör kan hantera många olika typer av system från samma PC-mjukvara och från samma headset.

Lite längre ner kommer några exempel på kunder som blandar Rakel med andra system och även förslag på hur man kan nyttja SoftRadio för en högre redundans.

Mimer SoftRadio bygger i grunden på att ett nätverksinterface ansluts till varje radio. Interfacet kommunicerar med radion och omvandlar både styrningen av radion och ljudet till IP information. På motsvarande sätt arbetar mjukvaran i operatörsdatorn med att omvandla tillbaka IP-ljudet till vanligt analogt ljud till högtalare eller headset.

Det enda som behövs mellan interfacet vid radion och operatörsdatorn är vanlig IP infrastruktur. Mimer SoftRadio fungerar i ett lokalt LAN, ett WAN eller t om över Internet.

Eftersom intelligensen är distribuerad till interface och mjukvara kräver systemet ingen central växel för att fungera, vilket gör det mycket mindre sårbart än andra system.

Mimer SoftRadio kan även förses med extra utrustning för t ex analoga radiokanaler, ljudinspelning, loggning, förenklad textsändning och mycket mer. Det finns även optioner för speciella funktioner såsom DSC-signalering på Marin VHF-kanaler, inkoppling av telefonlinjer och mycket mer.

Läs mer på sidorna på denna website (engelsk text) eller fråga oss så hjälper vi till. Det finns även broschyrer på “download”-sidan, både på svenska och engelska. Se länkar i menyerna ovan.

Rakel
Mimer SoftRadio

Exempel på användargränssnitt med flera radio anslutna

Mimer MapView - City of Cologne

Mimer MapView kartprogram

Virtuellt kontrollhuvud för MTM5400/MTM800E

Virtuellt kontrollhuvud MTM5400/MTM800E

Virtual Control Head Sepura

Virtuellt kontrollhuvud Sepura

Användbara tillägg och optioner till SoftRadio

Ljudinspelning
Med hjälp av Mimer VoiceLog kan allt ljud i systemet spelas in på en server och återuppspelas.
Läs mer här.

Telefoninkoppling
Både analoga telefonlinjer, mobiltelefoner och SIP-telefoner kan anslutas till SoftRadio så att operatörerna kan telefonera.
Läs mer här.

Anrop och textmeddelanden
För att det ska bli enklare att hantera “private calls” och textmeddelanden har vi en option som heter RadioCalls.
Läs mer här.

Korskoppling
Både radio och telefon kan kopplas samman i “cross-patch” så att användare som normalt inte når varandra kan samtala.
Läs mer här.

PA och Intercom
Det finns speciella interface för koppling mot PA-system och för intercom mellan operatörer.
Läs mer här.

DSC-signalering
För användare av marinkanaler kan det vara till hjälp med optionen för DSC-anrop till och från radion.
Läs mer här.

Operatörsdatorer
En vanlig Windows PC gör jobbet, men en anpassad pekskärmsdator med svanhalsmikrofon gör det bättre.
Läs mer här.

Operatörstillbehör
Vi har byggt speciella mikrofoner, fotpedaler och annat för att göra livet lättare för operatörerna.
Läs mer här.

Anpassade funktioner
Genom att använda script kan vi anpassa utseende och funktioner på SoftRadio till de flesta organisationer.
Läs mer här.

AudioAdvanced

Kustbevakningen

På Kustbevakningens stora fartyg har man en separat ledningscentral som bemannas vid insatser. Den är skild från bryggan där fartyget manövreras för att inte störa.

I ledningscentralen har man givetvis ett stort behov av kommunikation med omvärlden. Inte bara via ett enda radiosystem utan via många radio- och telefonsystem som alla ska kunna användas separat eller tillsammans.

I två operatörsdatorer med pekskärm, svanhalsmikrofon, högtalare och headset har man samlat följande i ett Mimer SoftRadio-system:

  • 2st Rakelmobiler
  • 3st Marin-VHF-radio
  • 1st Flygradio
  • 1st UHF-radio för ombordtrafik
  • 1st Analog telefonlinje till fartygets ombordväxel

De flesta av radioenheterna är placerade i ett radiorum högt upp i masten där de får en kort antennväg för låg förlust. Ner från radiorummet till övriga systemet behövs bara en enda vanlig nätverkskabel som är gemensam för alla radioenheter. Detta ger ett mycket enkelt montage.

Från båda operatörsplatserna i ledningscentralen kan alla radio samt telefonen hanteras, antingen via högtalare/mikrofon eller via ett headset.

I nuläget är alla enheter placerade ombord på fartyget, både radio och operatörsplatser. I en framtid kan detta utökas genom en lämplig IP-förbindelse. Både landbaserade radioenheter och landbaserade operatörer kan på detta sätt anslutas till systemet. Man kan även koppla ihop systemen på flera fartyg genom en trådlös IP-förbindelse. En ljudinspelning via Mimer VoiceLog är också en trolig utbyggnad.

Skiss över systemet på KBV001-003

Skiss över systemet på KBV001-KBV003

KBV 001
AudioAdvanced

Mindre Brand / Polisledningscentral

Många brandstationer och även polisstationer har mindre ledningscentraler där man ställer en fast Rakelmobil på ett bord och kanske ytterligare en fast Rakelmobil på en annan plats. Genom att koppla in dessa Rakelmobiler till nätverksinterface och sedan koppla interfacen till det lokala IP-nätet kan många PC-användare med Mimer SoftRadio dela på dessa resurser.

Det ger en mycket större mångsidighet där ”alla” får tillgång till en radio (eller flera radio) via sin kontorsdator.

Om man dessutom placerar radioenheterna på en hög plats med kort antennkabel (=låg förlust) så har man en god DMO-täckning om Rakelnätet skulle gå ned och man behöver använda direkttrafik till de mobila enheterna. Man kan även ställa Rakelmobilen i DMO-repeatermod så att mobila och bärbara når varandra inom repeaterns område.

Organisationer som har ett eget säkert WAN-nät mellan sina centraler, som t ex polisen, kan dessutom koppla samman alla sina fasta Rakelmobiler genom att använda Mimer SoftRadio. Skulle Rakelnätet gå ned så kan man genom att använda sammankopplade fasta Rakelmobiler i DMO-mod ändå kommunicera över stora områden. En operatör i “Stad A” kan kommunicera över en fast Rakelmobil i “Stad B”. En operatör i “Stad B” kan koppla upp en Rakelmobil i “Stad C” i repeatermod, utan att en polisbil behöver åka ända till “Stad C” för att fysiskt göra omkopplingen på radioenheten.

Polisstation med lokala radio
Reservväg genom att använda DMO på en annan polisstation
AudioAdvanced

Tillfällig insats

Både polis och brandförsvar kan råka ut för att de behöver göra en insats med stor bemanning men långt ifrån ett tättbebyggt område där Rakelnätet har god kapacitet. Rakelnätet har en mycket god yttäckning men kan givetvis inte erbjuda kapacitet för flera hundra användare precis överallt i landet.

En insats kan t ex behöva göras mitt i skogen vid en brand eller på ett hörn av Gotland vid en oväntad miljödemonstration.

Ett enkelt sätt att förstärka nätet är att sätta upp några Rakelmobiler i repeatermod. Då kan fler talgrupper användas på platsen. Genom att koppla dessa Rakelmobiler via Mimer SoftRadio till den inre ledningscentralen kan ledningsoperatörerna både följa med i all radiotrafik och även använda dessa extra resurser.

Givetvis ska IP-anslutningen mellan insatsen och ledningscentralen vara av säker typ.

Fjärrstyrda Rakelmobiler för tillfälligt bruk

Ledningscentral med tillfälliga Rakelmobiler i repeatermod

AudioAdvanced

Mindre / Medelstor Elbolagscentral

Många elbolag har mindre centraler med en eller flera fasta Rakelmobiler i ett kontrollrum. Genom att koppla in dessa Rakelmobiler till nätverksinterface och sedan koppla interfacen till det lokala IP-nätet kan många PC-användare med Mimer SoftRadio dela på dessa resurser, både i kontrollrummet och på andra platser inom elbolagets WAN.

Det ger en mycket högre mångsidighet där ”alla” får tillgång till en radio via sin kontorsdator.

Genom optioner till SoftRadio kan bl a texthantering med förprogrammerade texter underlättas så att t ex larm kan gå ut till Rakelanvändare.

Om man har arbetsområden där Rakelnätet inte har tillräcklig räckvidd inomhus eller mellan byggnader, t ex en kraftstation långt bort från närmsta samhälle, kan man installera en fast Rakelmobil där och ansluta den via en säker WAN-förbindelse till sin ledningscentral. Användare som befinner sig där kan då kommunicera på sin vanliga handterminal via denna fasta Rakelmobil när de inte når det ordinära Rakelnätet. Personalen i ledningscentralen ser direkt vilken enhet anropet kommer in på och vet därmed omedelbart var personen befinner sig.

Både DMO och TMO fjärrstyrt från samma ledningscentral

Ledningscentral med Rakelmobil i TMO och Rakelmobil i DMO

AudioAdvanced

Ledningsfordon

Brand- och polisledningsfordon har ett stort behov av att kommunicera i många olika system men vill givetvis inte behöva använda olika manöverpaneler och mikrofoner/lurar för varje system.

I ledningsbilarna hos Storstockholms brandförsvar hade man först åtta analoga komradio, tre mobiltelefoner och intercom i varje fordon. På senare år har fordonen uppdaterats till Rakel och har nu färre radioenheter.

Alla system manövreras helt parallellt från tre pekskärmspaneler med Mimer SoftRadio och valfritt med headset eller med mikrofon och högtalare.

Även i F-län använder brandförsvarets ledningsbil ett SoftRadiosystem med både analog och digital radio samt mobiltelefoner.

Förutom operatörspanelerna inne i fordonen kan man tänka sig en yttre PC/TabletPC som via kabel eller W-LAN ansluter till fordonets system. Denna kan användas av en ledningsoperatör utanför fordonet eller bara för medhörning på hela systemet.

Via t ex en 4G-mobildataanslutning kan ytterligare externa operatörer anslutas,
t ex inne på en fast ledningscentral. De får då samma resurser tillgängliga som fordonet har ute vid insatsen. Dessutom möjlighet till en intercomkanal mellan inre och yttre ledning.

Mer skrivet om ledningsfordon på denna sida.

Command and Control Vehicle

Ledningsfordon

Two operator screens inside the vehicle

Två operatörsplatser med varsin pekskärmsdator för radiomanövrering

AudioAdvanced

Militär

Inom det militära existerar både gammal och ny teknik sida vid sida. Äldre analoga system parallellt med nya digitala, som t ex Rakel. Ibland används även nyare civila analoga system (COTS) av den enkla anledningen att de är billiga att köpa in och snabba att ta i bruk.

Med Mimer SoftRadio kan all typ av radio, både analoga och digitala, fjärrstyras från både fasta och mobila ledningscentraler. Alla radio kan lyssnas på och sändas på helt parallellt från alla ledningscentraler. Och de kan korskopplas ihop så att olika radionät kan användas tillsammans.

Radioenheterna i systemet kan vara installerade både lokalt vid ledningscentralen eller fjärrstyrt från någon helt annan plats i landet.

Insatser utomlands

Vid en utlandsinsats kan fasta radio i utlandet kopplas via IP och satellit eller via vanligt internet till en central hemma i Sverige med Mimer SoftRadio. På detta vis kan man följa med “live” i insatsen eller till och med leda den.

Mer skrivet om militära tillämpningar på denna sida.

Operatörscentralen hanterar alla typer av radio

Ledningscentral med kommunikation över både analoga och digitala nät.

Ledningscentral i Sverige inkopplad mot en insats utomlands

Insats utomlands med ledningscentralen i Sverige inkopplad.

AudioAdvanced

Bussbolag

Allt fler länstrafikbolag går över i Rakel. Detta är givetvis praktiskt då man får tillgång till ett radionät med bra täckning och bra redundans utan att göra stora egna investeringar.

Många länstrafikbolag har egna bussdepåer där man använder en fast mobilradio för kommunikation med bussarna.

Ofta är det en entreprenör som hanterar själva framförandet av bussarna med personal och planering. Dessa har egna ledningscentraler med ett stort behov av radiokommunikation.

För båda dessa kategorier passar Mimer SoftRadio utmärkt. Med en eller ett par fasta Rakelmobiler kan många operatörer via sin PC få tillgång till radiosystemet och därmed bussarna.

Ledningscentraler som hanterar både Rakel och andra äldre radiosystem kan köra dessa parallellt i samma operatörsmjukvara.

Bussbolag med olika system i olika län

Exempel på bussledningscentral
Tre olika radiosystem

AudioAdvanced

Industrier

Industrier har ofta ett antal egna radiokanaler av olika ålder och typ. Ibland analoga, ibland digitala via DMR och ibland Tetra. Förutom det har man ofta ett samband via Rakel till det lokala brandförsvaret.

Med ett Mimer SoftRadio-system kan vaktcentralen och/eller driftcentralen från samma operatörsdator arbeta både med det lokala radiosystemet och med Rakel.

Om det tillåts i Rakel så kan man även koppla samman en egen kanal med en Rakeltalgrupp under en speciell insats.

Med hjälp av Mimer MapView kan man hålla ordning på personalen på industrin och få larm med position om någon trycker på sin nödknapp.

Industri med olika radionät och kartpresentation

Vaktcentral med tillgång till lokal analog och digital radio samt Rakel och kartvisning av personalen

AudioAdvanced

Fängelser

De flesta fängelser använder idag Rakel både för intern kommunikation och kommunikation till transporttjänsten.

För den ledningscentral som finns på fängelset är det praktiskt att ha ett par fasta Rakelmobiler kopplade till ett antal operatörsdatorer med Mimer SoftRadio. Då kan alla jobba både med intern kommunikation och transporter. Men man behöver ändå inte en kostsam anslutning till själva Rakelnätets infrastruktur.

Att ha fasta Rakelmobiler på fängelset ger även den fördelen att de kan användas i DMO-läge i den händelse att Rakelnätet skulle gå ner. En god försäkring för oförutsedda händelser.

Genom optioner till SoftRadio kan t ex förprogrammerade texter eller förinspelade talmeddelanden sändas ut som larm till Rakelanvändarna.

Med en Mimer VoiceLog kan all kommunikation spelas in för senare uppföljning av händelser.

Vaktcentral på t ex ett fängelse

Fängelsevakt med två fasta Rakelmobiler

Scroll to Top